Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Sep 8, 2021

År 1914 köpte Maja Uddenberg tillsammans med en kompanjon det gamla kronofogdebostället i Vickleby på Öland. Det blev startskottet för det legendariska Bo pensionat. Kompanjonen försvann tidigt ur bilden men Maja kom att driva pensionatsverksamhet på platsen fram till tidigt 1970-tal.

Redan på 1920-talet blev...


Sep 2, 2021

Författarinnan Margit Friberg!”Ljus på kvinnor” del 4. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021.

Författarinnan Margit Friberg (1904-1997) utsågs till Årets ölänning 1986 med motiveringen ”Med sina böcker har hon gjort en gärning av...


Aug 27, 2021

”Ljus på kvinnor” del 3. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021.

Johanna Charlotta Hemmingsdotter (1850-1923) var den starka kvinnan bakom den välkände socialdemokratiske agitatorn August Palm. Hur var det att leva i skuggan av en visionär som...


Jul 16, 2021

Cecilia Fryxell (1806 – 1883) är kvinnan som ville bli missionär men som istället blev en nyckelperson inom den svenska pedagogiska rörelsen för flickors utbildningsmöjligheter. Som den sista i raden av hennes skolor öppnades flickskolan på Rostad 1859 där elevplatserna blev snabbt eftertraktade och tingades...


Jul 9, 2021

Den första svenska sjuksköterskeutbildningen, som inte vilade på kristen grund, öppnades på Akademiska sjukhuset hösten 1867. Sjukhuset var helt nytt och hade 150 vårdplatser fördelade på en medicinsk och en kirurgisk klinik, kurhus och barnbördsanstalt. Det ansågs vara modernast i Norden och när den första...