Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Apr 25, 2023

Hur länge har det funnits en hamn i Bergkvara? Varför anlades en kaj som fick öknamnet ”slaktkajen” och hur kom det sig att Bergkvaraborna klarade sig från svälten under nödåren i slutet av 1800-talet? 

Om detta och mycket mer berättar Christer Harrysson, föreståndare Sjöfartsmuseet i Bergkvara och Bengt...


Apr 22, 2023

Denna podcast handlar om de stationssamhället Berga i Högsby kommun. Många av har säkert sett de vackra lokstallarna när ni passerar förbi med tåg. Det får ni veta, men vad finns mer i Berga och vad händer nu och framåt i Berga? 

Med Torbjörn Midunger och Bengt Åke Lundin . Inspelning och redigering av...