Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Mar 8, 2023

Kyrkan heter Ryssby. Socknen heter som kyrkan. Men byn heter Rockneby. Byn blev fast tingsplats för Norra Möre härad 1638, vilket gjorde den till ett naturligt centrum för landsbygden norr om Kalmar stad. Hit reste man för att träffa folk, byta nyheter, göra upp affärer och planera för framtiden. Att byn är kustnära med en lång historia av fiske och sjöfart gör inte betydelsen mindre. 

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att näringslivsutveckla kulturarvet i regionen i samarbete med småföretag och föreningar. Vi vill att fler människor ska upptäcka Kalmar läns rika kulturarv. Besöka platser, bli nyfiken, ta del av berättelser och få ett ökat intresse för människoöden och vår gemensamma historia.

Med Kaj Holst, Drag

Programledare och produktion – Pia-Lena Björnlund