Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Jul 12, 2023

Med Peter Danielsson, Hembygdskonsulent och historiker. Programledare Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Sverige verkar bli medlem i Nato och med det lämnar vi formellt 200 år av neutralitet bakom oss.

Innan neutralitetsprincipen blev verklighet som bland annat höll oss ifrån två världskrig var svenska kungar inte främmande för konflikter i tid och otid. Ett sådant exempel är de svenska härjningarna i öster, bland annat i Ryssland, vilket leder fram till ”kalabaliken i Bender”.

Peter Danielsson ger oss en historisk översiktsbild kring svensk neutralitetspolitik, allianser, om det ryska och turkiska väldet och kopplingarna till Sverige.

Mycket nöje!