Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Apr 22, 2023

Denna podcast handlar om de stationssamhället Berga i Högsby kommun. Många av har säkert sett de vackra lokstallarna när ni passerar förbi med tåg. Det får ni veta, men vad finns mer i Berga och vad händer nu och framåt i Berga? 

Med Torbjörn Midunger och Bengt Åke Lundin . Inspelning och redigering av Pia-Lena Björnlund för Kalmar läns museum och projektet Unika historiska Kalmar län.