Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Oct 15, 2021

Fattigvård och omsorgen om de mindre lyckligt lottade i samhället är utgångspunkten för denna podd. Vi får följa vad samhället i stort gjorde under ett par århundraden samt stifta bekantskap med folkpensionspionjären Gustaf Raab. Med historiker Peter Danielsson i samtal med Andreas Juhl Kalmar läns museum....


Oct 12, 2021

För drygt 100 år sedan fylkades i Stockholm drygt 30 000 svenska bönder från hela landet. De skulle alla delta i ett demonstrationståg vilket gått till historien under benämningen Bondetåget. Allt detta skedde för att protestera mot den liberala regeringens förda försvarspolitik och samtidigt öppet visa...