Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Jul 1, 2022

I det tredje och avslutande avsnittet är vi kvar i Fågelfors nu pratar vi om det som var och det som är framtiden i detta samhälle med de som bor och verkar här.

Medverkar gör: Sohlbert Johansson, Attacus och Kristoffer Lind, Bitus samt Fredrik Loberg och Ingbritt Loberg, föreningen Nostalgia tillsammans med med...


Jul 1, 2022

Nu besöker vi i avsnitt två Fågelfors och där träffar vi en veteran inom hustillverkning som avslöjar hur man tänkte och varför det monteringsfärdiga trähuset blev en sådan succé.

Med Richard Edlund och Peter Danielsson för Kalmar läns museum och Bo Bergman Fågelfors. 


Apr 1, 2022

Ellen Key (1849-1926) från Västervik var en av sin tids mest inflytelserika författare. 
De allra flesta känner Ellen Key i sammanhang som rör pedagogik och skola. Främst genom hennes berömda verk Barnets århundrade. Hon förespråkade individens frihet att utvecklas, men såg hela tiden till kollektivet och...


Mar 30, 2022

Bertha Wellin (1870–1951) från Öland blev en av de första fem riksdagskvinnorna i vårt land. Men utöver politiken var hon utbildad och praktiserande sjuksköterska, och bland mycket annat ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och ansvarig utgivare för Svensk sjukskötersketidning , som hon även var med...


Mar 18, 2022

Att knyta samman den lilla historien med den stora? Att se dagens krig i Ukraina genom filtret av ett dåtida livsöde? Går det? Den svenska stormaktstiden präglades av långa krig vilka krävde sin blodiga tribut och många var de som blev ”vigder vid soldathopen”.

En av dessa många var Nils Roback. Han...