Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

May 26, 2022

I tio avsnitt har lika många historiska kvinnor med anknytning till Kalmar län lyfts fram som på olika sätt varit en del av samhällsutvecklingen. Men hur ser det ut idag när det gäller makt, inflytande och villkor? I det elfte och sista avsnittet i podcastserien Ljus på kvinnor delar bland annat Anna Lööf Hedh...