Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Dec 15, 2021

Möt Mönsteråssonen, bondeförbundaren och riksdagsmannen Petrus Gränebo och hans politikergärning. Hans långa karriär präglades av stor eftertänksamhet och användes av Gränebo för att rida ut de politiska stormvindar som drabbade Sverige under 1930- och 1940-talen.  Med Peter Danielsson,...


Dec 8, 2021

I början av 1900-talet var namnet Kata Dalström på allas läppar oavsett om man uppskattade hennes radikala budskap eller inte. Skaror av åhörare fylkades och diskussionens vågor gick höga! I denna podd får vi följa den kvinnliga agitatorns tankeväckande livsresa från Emtöholm 1858 till Stockholm 1923. Med...


Dec 8, 2021

Att krig och inte fred tyvärr många gånger då som nu skulle utgöra ett stort antal människors vardag accepterade inte riksdagsmannen Jonas Jonasson från Gullabo i södra Kalmar län. Han engagerade sig med liv och lust och på ett flertal sätt i den spirande fredsrörelsen som uppstod under sent 1800-tal i...


Dec 3, 2021

Ny podcast ute! Trygge Sven i Krokstorp Sven Svensson i Krokstorp engagerades tidigt i politiska värv. Inledningsvis fick han agera sekreterare åt sin far Sven Albert Johansson vars politiska verksamhet täckte in allt från kommunen i Misterhult till riksdagsarbete. Föreningsengagemanget tillsammans med...


Dec 2, 2021

JAGS - bonde, sjöman och konstnär Vem var Johan August Gustafsson, JAGS och vad betydde hans konstnärskap? JAGS levde 1852-1932 och nästan alltid i Segerstads socken på sydöstra Öland. Han var bonde och sjöman men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Hela sitt liv vid sidan om...