Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Apr 25, 2023

Hur länge har det funnits en hamn i Bergkvara? Varför anlades en kaj som fick öknamnet ”slaktkajen” och hur kom det sig att Bergkvaraborna klarade sig från svälten under nödåren i slutet av 1800-talet? 

Om detta och mycket mer berättar Christer Harrysson, föreståndare Sjöfartsmuseet i Bergkvara och Bengt Åstedt, Bergkvarabo under hela livet.

Programledare och produktion, Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum
Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att näringslivsutveckla kulturarvet i regionen i samarbete med småföretag och föreningar. Med utgångspunkt i historien ska projektet skapa former för att berätta nya och gamla historier som ger sammanhang och perspektiv. Vi vill att fler människor ska upptäcka Kalmar läns rika kulturarv. Besöka platser, ta del av kulturarv och berättelser samt börja fundera på varför det idag ser ut som det gör. När företag och föreningar paketerar kulturarvet på ett attraktivt sätt kommer vi att se ett ökat intresse för platser, människoöden och vår gemensamma historia.