Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Nov 12, 2021

Kata Dalström var den småländska överklassdamen som en blev övertygad socialist och som åkte land och rike runt på sina ”härjartåg” som uppskattad och efterfrågad agitator (resetalare). På uppdrag av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP), den socialdemokratiska kvinnorörelsen, ungdomsrörelsen...


Nov 9, 2021

Att det i Småland finns många röda stugor det vet alla. Det som inte är lika känt är att man haft en stor husindustri. Vi pratar om hur denna industri växer fram i detta första avsnitt.

Med historiker Peter Danielsson, Richard Edlund byggnadsantikvarie och Maja Heuer, projektledare för Unika historiska Kalmar....


Ta i trä!

Nov 9, 2021

Säkerhetsrisken fick oss att förbjuda det. Ny kunskap, uppdaterade byggregler lät oss välkomna det tillbaka. Det här är berättelsen om hur det svenska trähusbyggandet efter mer än 100 år håller på att bli en vital del av vår skogsindustri igen. Trähusindustrin känns mer angelägen än någonsin precis som...