Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Feb 26, 2021

År 2017 gjordes den senaste i en rad olika arkeologiska utgrävningar på Esplanaden i Kalmar där St Gertruds kyrkogård en gång legat. Av kyrkan som stått här fann man inte ett spår, men de gamla gravarna låg - och ligger i vissa fall kvar - strax under asfalten. Den sista begravningen skedde år 1875 och bara...


Jan 13, 2021

Möt en av Ivonne Dutra Leivas Arkeolog, fil. lic. doktorand vid Grasca – Lnu, i ett samtal med vår programledare Pia-Lena Björnlund om uppdragsarkeologins roll i skolans värld. I Ivonnes licentiatuppsats undersöks tre olika former av skolprogram som förekommer inom uppdragsarkeologin:...


Nov 12, 2020

Digital uppdragsarkeologi - Vad är det? Våra arkeologer berättar! Digitalt kulturarv? Vad är det? Digital arkeologi? Finns det ens? Ja, i allra högsta grad! Särskilt på Kalmar läns museum där arkeologerna ligger i framkant av utvecklingen.

I detta avsnitt får vi höra arkeologerna Nicolas Nilsson och Fredrik...