Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

May 28, 2021

I Kronanpoddens andra säsong i avsnitt 2, samtalar professor emeritus läkemedelshistorikern Björn Lindeke och marinarkeologen Lars Einarsson om synen på hälsa och sjukdom under stormaktstiden, med fokus på de rika apoteks- och medicinfynden som bärgats från regalskeppet Kronan. Inspelning och produktion av...


Dec 25, 2020

”Först röken. Sedan knallen. Därefter det vinande ljudet av kulan som ökar i styrka ju närmare skeppet den kommer. Slutligen dånet av kanonkulan som skoningslöst och med full kraft borrar sig igenom fartygssidan för att fortsätta rakt över däcket och ut genom den andra sidan. Hålet är inte stort, inte...


Dec 3, 2020

Det är inte själva skeppet eller föremålen i sig, som lär om Regalskeppet Kronan och människorna ombord. Det är berättelserna kring dem. Utan berättelser är vi ingenting. Skeletten vi bärgar och namnen vi läser i dokumenten har varit människor av kött och blod, med känslor, drömmar, funderingar och mål....


Nov 19, 2020

Hur fungerade Kronan och hur utrustades hon? Var kom manskapet ifrån och vilka var de? Dessa frågor och mycket mer besvaras i avsnitt tre i serien om Regalskeppet Kronan, säsong 1.  Medverkar i programmet gör Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna. Programledare är Pia-Lena Björnlund, pedagog...


Nov 6, 2020

Vad hade Kronan egentligen för huvudsaklig funktion? Vilken var hennes hemmahamn? Och vad representerade Kronan i samhället, för makten och omvärlden?  Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna berättar i del två i vår serie om Kronan som representant för stormaktstidens Sverige. Programledare...