Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Dec 25, 2020

”Först röken. Sedan knallen. Därefter det vinande ljudet av kulan som ökar i styrka ju närmare skeppet den kommer. Slutligen dånet av kanonkulan som skoningslöst och med full kraft borrar sig igenom fartygssidan för att fortsätta rakt över däcket och ut genom den andra sidan. Hålet är inte stort, inte...


Dec 4, 2020

Allt började med Magnus Erikssons stadslag omkring 1350.  Följ med på en intressant och spännande tidsresa till berättelsen om framväxten av borgerskapet, behov av handelsplatser och kommande stadsbildningar. 

Med Peter Danielsson, historiker för Kalmar läns museum. Programledning, teknik och mix av Andreas...


Dec 3, 2020

Det är inte själva skeppet eller föremålen i sig, som lär om Regalskeppet Kronan och människorna ombord. Det är berättelserna kring dem. Utan berättelser är vi ingenting. Skeletten vi bärgar och namnen vi läser i dokumenten har varit människor av kött och blod, med känslor, drömmar, funderingar och mål....