Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Ta i trä!

Nov 9, 2021

Säkerhetsrisken fick oss att förbjuda det. Ny kunskap, uppdaterade byggregler lät oss välkomna det tillbaka. Det här är berättelsen om hur det svenska trähusbyggandet efter mer än 100 år håller på att bli en vital del av vår skogsindustri igen. Trähusindustrin känns mer angelägen än någonsin precis som kunskapen om det manuella trähantverket blir alltmer efterfrågad i samband med träbyggandets förnyelse.

Med historiker Peter Danielsson, Richard Edlund byggnadsantikvarie och Maja Heuer, projektledare för Unika historiska Kalmar. Inspelning och redigering av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.