Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Nov 12, 2021

Kata Dalström var den småländska överklassdamen som en blev övertygad socialist och som åkte land och rike runt på sina ”härjartåg” som uppskattad och efterfrågad agitator (resetalare). På uppdrag av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP), den socialdemokratiska kvinnorörelsen, ungdomsrörelsen eller något fackförbund reste hon runt för att övertyga människor om vikten av allmän och lika rösträtt och vikten av facklig och politisk organisering. ”Fru Kata” var lika envis som karismatisk och lät vare sig försörjningsplikten för de sju barnen, den norrländska vintern eller den svenska ordningsmakten stå i vägen för sitt brinnande engagemang. En sann pionjär, som lyckades kombinera kommunism och buddism och som gång på gång konstaterade att ”för mig står alltid människan i första hand”. ”Ljus på kvinnor” del 6. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021. Podden spelades in med antikvarie Gabriella Johansson som berättar om Kata Dalström och Pia-Lena Björnlund som programledare. Inspelning och redigering av Andreas Juhl. Kalmar läns museum.