Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Feb 25, 2022

Tekla Torbrink, (1901 -1994) föddes i Hälleberga församling, i Kalmar län och var en svensk riksdagspolitiker. Till yrket var hon barnavårdsarbetare, men blev som politiker ledamot av riksdagens andra kammare 1949-1968 i Kalmar läns valkrets. Hon var även nämndeman och landstingsledamot. Tekla hade sett fattiga...


Feb 21, 2022

”Ljus på kvinnor” del 7. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021. 1847 kom en av de viktigare reformerna som har gjorts på fattigvårdsområdet. Det var den så kallade fattigvårdsförordningen som stadgade att alla socknar i landet skulle ha en...