Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Mar 30, 2022

Bertha Wellin (1870–1951) från Öland blev en av de första fem riksdagskvinnorna i vårt land. Men utöver politiken var hon utbildad och praktiserande sjuksköterska, och bland mycket annat ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och ansvarig utgivare för Svensk sjukskötersketidning , som hon även var med...


Mar 18, 2022

Att knyta samman den lilla historien med den stora? Att se dagens krig i Ukraina genom filtret av ett dåtida livsöde? Går det? Den svenska stormaktstiden präglades av långa krig vilka krävde sin blodiga tribut och många var de som blev ”vigder vid soldathopen”.

En av dessa många var Nils Roback. Han...