Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Feb 21, 2022

”Ljus på kvinnor” del 7. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021. 1847 kom en av de viktigare reformerna som har gjorts på fattigvårdsområdet. Det var den så kallade fattigvårdsförordningen som stadgade att alla socknar i landet skulle ha en egen fattigvårdsstyrelse. Som fattig, kvinna och funktionsnedsatt hade man inga framtidsutsikter eller talan i det sena 1800-talets Sverige. Men Sara Margareta Netz (1842–1929), i historien känd som Skogs-Sara, ville inte foga sig i sitt öde. Hon rymde från rotegång och fattighus på jakt efter något bättre och något hon själv kunde få styra och bestämma över.  

Med Helen Andersson, pedagog Kalmar läns museum. Programledare, Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Mycket nöje! Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!