Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Dec 8, 2021

I början av 1900-talet var namnet Kata Dalström på allas läppar oavsett om man uppskattade hennes radikala budskap eller inte. Skaror av åhörare fylkades och diskussionens vågor gick höga! I denna podd får vi följa den kvinnliga agitatorns tankeväckande livsresa från Emtöholm 1858 till Stockholm 1923. Med historiker Peter Danielsson i samtal med Andreas Juhl Kalmar läns museum. Inspelning och produktion av Andreas Juhl för Kalmar läns museum.