Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Jan 27, 2021

Fri och öppen sexualitet kan i dagens Sverige ses om en självklarhet. Annat var det på medeltiden! Anton Blomdahl, student vid programmet Kulturarv i samtid och framtid, tar oss med tillbaka till kung Magnus Erikssons regeringstid på 1300-talet. Kung Magnus anklagades för sodomi - otuktigt och ogudaktigt leverne - av bland andra självaste Heliga Birgitta i en förtalskampanj som kostade honom tronen. Anton har analyserat händelserna ur ett queerperspektiv och berättar i det här poddavsnittet vad han har kommit fram till. Samtalspartner: Maria Kanje, producent, Kalmar läns museum. Tekniker: Anderas Juhl, marknadschef.