Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Dec 25, 2020

”Först röken. Sedan knallen. Därefter det vinande ljudet av kulan som ökar i styrka ju närmare skeppet den kommer. Slutligen dånet av kanonkulan som skoningslöst och med full kraft borrar sig igenom fartygssidan för att fortsätta rakt över däcket och ut genom den andra sidan. Hålet är inte stort, inte mycket större än kulan själv, men ekvirket splittras och flisorna far omkring. Bösseskyttarna arbetar som besatta. – Dubbel kula! vrålar konstapeln. De stora fiendeskeppen är nu så nära att man tydligt kan höra röster skrika på främmande språk. Kulorna slår allt oftare in i fartygets skrov. Överallt hörs sårades skrik, men de dränks allt fortare av dånet från striden. Skeppet med sina dyrbara kanoner får inte falla i fiendens händer. Soldaterna där uppe ligger ner på däcket för att inte bli träffade av kulorna som haglar över dem. De som reser sig upp faller i nästa ögonblick ned skadade eller döda. Jag svär, detta är helvetet på jorden. ” Med projektledare för Kronanprojektet Lars Einarsson och programledare Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl.  Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!