Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Nov 12, 2020

Digital uppdragsarkeologi - Vad är det? Våra arkeologer berättar! Digitalt kulturarv? Vad är det? Digital arkeologi? Finns det ens? Ja, i allra högsta grad! Särskilt på Kalmar läns museum där arkeologerna ligger i framkant av utvecklingen.

I detta avsnitt får vi höra arkeologerna Nicolas Nilsson och Fredrik Gunnarsson berätta om vad det är som gör arkeologin så fascinerande för så många och vad de gör för att tillgängliggöra den med den senaste tekniken – både för en allt bredare publik och för arkeologerna och forskarna själva. 

Vill ni titta på hur digital arkeologi kan se ut i praktiken? Se nedan länkar!

Sandby borg: https://www.sandbyborg.se/det-digitala-sandby-borg/

3D modeller: https://sketchfab.com/ma_klm/models

Programledare: Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl