Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Mar 18, 2022

Att knyta samman den lilla historien med den stora? Att se dagens krig i Ukraina genom filtret av ett dåtida livsöde? Går det? Den svenska stormaktstiden präglades av långa krig vilka krävde sin blodiga tribut och många var de som blev ”vigder vid soldathopen”.

En av dessa många var Nils Roback. Han tillhörde en militärsläkt vilken i generationer tjänstgjort vid småländska förband, företrädelsevis Smålands ryttare och Kalmar regemente och deltog bland annat i slaget vid Poltava, som då låg i nuvarande Ukraina.

Med historiker Peter Danielsson och programledare Pia-Lena Björnlund. Inspelning av Pia-Lena Björnlund. Produktion av Andreas Juhl. för Kalmar läns museum