Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Oct 24, 2022

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation har skapat ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Bakgrund till denna podcast: 

Lagom till FN-dagen den 24 oktober släpper Kalmar läns museums podcast, Museimagasinet, ett nytt avsnitt. Temat är Sveriges världsarv med avstamp i Södra Ölands odlingslandskap. Till poddavsnittet har det kommit in hälsningar från 11 av de svenska världsarven. På så sätt får vi lära oss mer om flera spännande och väldigt olika platser. De mest unika platserna i vårt land! Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin berättelse.

Anledningen att avsnittet släpps på självaste FN-dagen är att det är FN-organisationen Unesco som ansvarar för världsarvslistan. I grund och botten är världsarven ett stort fredsprojekt, följande rader går att läsa i Unescos stadgar:

”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen.”

FN-dagen är en bra dag att uppmärksamma våra världsarv lite extra. I år firar dessutom världsarvskonventionen 50 år så vi har all anledning att sprida berättelsen om våra unika platser. Säger Emma Rydnér, Samordnare för Södra Ölands odlingslandskap.

Poddavsnittet har kunnat arbetas fram tack vare kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning via Riksantikvarieämbetet. Bidraget är till för att skapa mervärde och utrymme för utveckling i världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.