Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Sep 8, 2021

År 1914 köpte Maja Uddenberg tillsammans med en kompanjon det gamla kronofogdebostället i Vickleby på Öland. Det blev startskottet för det legendariska Bo pensionat. Kompanjonen försvann tidigt ur bilden men Maja kom att driva pensionatsverksamhet på platsen fram till tidigt 1970-tal. Redan på 1920-talet blev pensionatet en samlingspunkt för konstnärer. Här kom så småningom William Nording och Arthur Percy med flera att sätta avtryck på Bo och dess historia. Den förstnämnde gifte sig i mitten av 1930-talet med Maja Uddenberg vilket ytterligare bidrog till kulturlivet. Efter Williams och Majas bortgång 1956 respektive 1972 instiftades Uddenberg-Nordingska stiftelsen bland annat med syftet att främja konstnärlig utbildning och undervisning.

Medverkande: Maria Södergren, Hans Svensson och Ingmar Hedin, representanter för Uddenberg-Nordingska stiftelsen
Lisbeth Svensson, ordförande, Kalmar läns hembygdskonsulent
Peter Danielsson, hembygdskonsulent, Kalmar läns hembygdsförbund. Inspelning: Stefan Siverud. Produktion: Andreas Juhl, båda Kalmar läns museum. 

Om stiftelsens syfte: Att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta, därvid om möjligt behövande och sjuka konstnärer lämnas företräde;att främja vetenskaplig undervisning och forskning, därvid ämnena fornkunskap, botanik och ornitologi lämnas företräde samt;att främja konstnärlig utbildning och undervisning.