Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Nov 9, 2021

Att det i Småland finns många röda stugor det vet alla. Det som inte är lika känt är att man haft en stor husindustri. Vi pratar om hur denna industri växer fram i detta första avsnitt.

Med historiker Peter Danielsson, Richard Edlund byggnadsantikvarie och Maja Heuer, projektledare för Unika historiska Kalmar. Inspelning och redigering av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.