Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Dec 15, 2021

Möt Mönsteråssonen, bondeförbundaren och riksdagsmannen Petrus Gränebo och hans politikergärning. Hans långa karriär präglades av stor eftertänksamhet och användes av Gränebo för att rida ut de politiska stormvindar som drabbade Sverige under 1930- och 1940-talen.  Med Peter Danielsson, hembygdskonsulent. Producent, Andreas Juhl Kalmar läns museum.  Mycket nöje!