Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Nov 10, 2020

Skogen i Kalmar län har satt, och sätter fortfarande, stora avtryck i vårt kulturarv. Skogen och människan har genom bland annat kolning, tjärtillverkning och flottning skapat arbetstillfällen och livsstilar. Årets Kulturarvsseminarium i Oskarshamn skulle ha genomförts med temat Skogen. Men som mycket annat har detta fysiskt fått ställas in. Istället vill vi inspirera till att ta sig ut i kulturlandskapet. I det här programmet berättar vi om skogvandringleder i Kalmar län, med lite extra fokus på lederna i Krokshult och Barkesström. Liksom seminariet är det här programmet ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen Kalmar län. Vad kan man få se för kulturmiljöer och lämningar om man ger sig ut i skogen? Var hittar man stora och små leder i länet? Vad är en klängstuga och hur upptäcker man en kolbotten?

Programledare, Linda Liljeberg
Teknik och mix av Andreas Juhl