Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Aug 27, 2021

”Ljus på kvinnor” del 3. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021. Johanna Charlotta Hemmingsdotter (1850-1923) var den starka kvinnan bakom den välkände socialdemokratiske agitatorn August Palm. Hur var det att leva i skuggan av en visionär som aldrig var hemma och som blev ömsom hyllad ömsom bespottad av svensk press?

Med Tina Lindström, enhetschef på pedagogiska enheten Kalmar läns museum. Programledare Pia-Lena Björnlund. Inspelning och produktion av Andreas Juhl.