Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Dec 2, 2021

JAGS - bonde, sjöman och konstnär Vem var Johan August Gustafsson, JAGS och vad betydde hans konstnärskap? JAGS levde 1852-1932 och nästan alltid i Segerstads socken på sydöstra Öland. Han var bonde och sjöman men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Hela sitt liv vid sidan om jordbruket använde han till att skulptera i material som han hittat i sjön och på stranden. Havet och båtar var en viktig del av hans liv.

Med Peter Danielsson, hembygdskonsulent, Kalmar läns hembygdsförbund, Hans Gurstad-Nilsson, tonsättare, Marianne Hedelin, J.A.G.S Museum, Bernt Johansson, J.A.G.S Museum, Per Nyström, cellist. Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.