Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Mar 30, 2022

Bertha Wellin (1870–1951) från Öland blev en av de första fem riksdagskvinnorna i vårt land. Men utöver politiken var hon utbildad och praktiserande sjuksköterska, och bland mycket annat ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och ansvarig utgivare för Svensk sjukskötersketidning , som hon även var med och grundade. Berta Wellin var normbrytare på många olika sätt, medvetet eller omedvetet och hon valde att ta strid för frågor som var ganska radikala för sin tid.  Med Helen Nilsson, särskilt sakkunnig jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen i Kalmar län och Maria Wiell, journalist på Ölandsbladet.