Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Oct 12, 2021

För drygt 100 år sedan fylkades i Stockholm drygt 30 000 svenska bönder från hela landet. De skulle alla delta i ett demonstrationståg vilket gått till historien under benämningen Bondetåget. Allt detta skedde för att protestera mot den liberala regeringens förda försvarspolitik och samtidigt öppet visa stöd för den försvarsvänlige kungen, Gustav V.  Kungen höll på kungliga slottets borggård ett försvarsvänligt tal där han betonade vikten av en kraftfull förstärkning av den svenska krigsmakten. Det kontroversiella talet ledde till en regeringskris. Hur krisen löstes och mycket mer får vi veta i dagens podd med historiker och hembygdskonsulent Peter Danielsson. Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.