Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Mar 5, 2021

Att utbilda sig till frisör handlar inte bara om att lära sig att klippa rakt och kamma slätt. Det krävs också att man lär sig att tänka, känna, se ut och agera som en frisör. Men hur ska en sådan vara? Var kommer idealen och normerna ifrån? Har de koppling till kön och klass och hur förmedlas de här värderingarna till frisöreleverna under utbildningen? Detta berättar Eva Klope, forskare i pedagogik vid Linnéuniversitetet, mer om utifrån sin avhandling Respektabla frisörer – Feminitet och yrkesidentitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning. Samtalspartner: Maria Kanje, producent på länsmuseet. Produktion av Andreas Juhl.

Vill du ta del av Eva Klopes avhandling? Ladda ner den här: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1431278&dswid=-4618