Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

May 26, 2022

I tio avsnitt har lika många historiska kvinnor med anknytning till Kalmar län lyfts fram som på olika sätt varit en del av samhällsutvecklingen. Men hur ser det ut idag när det gäller makt, inflytande och villkor? I det elfte och sista avsnittet i podcastserien Ljus på kvinnor delar bland annat Anna Lööf Hedh och Lena Hallengren, båda från Kalmar län, med sig av sina erfarenheter från den nationella och internationella politiska arenan. Genushistoriker Marie Eriksson från Linnéuniversitetet medverkar genom att analysera poddavsnittets berättelser utifrån ett forskningsperspektiv. Vad står berättelserna för? Vad får det för konsekvenser om vi tittar framåt? Hur kan vi förändra villkoren så det blir jämställt även inom politiken?

Om poddserien Ljus på kvinnor

Poddserien Ljus på kvinnor är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen och Kalmar läns museum som startade under #demokratiåret2021.

Kvinnorna som de olika avsnitten i poddserien handlar om har alla kopplingar till Kalmar län och levde under 1800- och 1900-talet. Gemensamt för alla tio kvinnor är att de på något sätt tog plats i det offentliga rummet, bidrog till samhällsutvecklingen och också utmanade sin samtids syn och förväntningar på könsroller – för hur man skulle vara kvinna.

Namnet ”Ljus på kvinnor” handlar om att sätta ljus på kvinnor för att de förtjänar det och för att kvinnor i historien är en del av vår demokrati.

För mer information

Helen Nilsson
Skapare av podd-serien och särskilt sakkunnig jämställdhet/utvecklingsledare barns rättigheter, Länsstyrelsen i Kalmar län
E-post: helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se, Tfn: 010-223 84 66

Pia-Lena Björnlund
Pedagog och poddseriens programledare, Kalmar läns museum
E-post: pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se, Tfn: 0480-45 00 00