Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Jul 16, 2021

Cecilia Fryxell (1806 – 1883) är kvinnan som ville bli missionär men som istället blev en nyckelperson inom den svenska pedagogiska rörelsen för flickors utbildningsmöjligheter. Som den sista i raden av hennes skolor öppnades flickskolan på Rostad 1859 där elevplatserna blev snabbt eftertraktade och tingades flera år i förväg. Med Helen Eklund, pedagog Kalmar läns museum. Programledare Pia-Lena Björnlund. Inspelning och produktion av Andreas Juhl.

”Ljus på kvinnor” del 2, är ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021.