Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Jun 30, 2021

I denna pod får du höra vår ledare för Historieklubben, Helen Eklund i ett samtal med barnen som är medlemmar i klubben. Vi lyssnar även till ordföranden i Kalmar stads hembygdsförening Bengt Bengtsson om varför de har valt att engagera sig i Historieklubben. Om Historieklubben: För dig som är 9–12 år och historieintresserad får du lära dig en massa om livet förr och nu, ser de olika utställningarna på museet, gör ibland egna utställningar, medverkar i en del av museets verksamhet under skolans lovdagar, upptäcker spännande saker bakom kulisserna med mera… Vi träffas vanligen på Kalmar läns museum varannan onsdag klockan 17.30–19.00. Ledare är Helen Eklund, museipedagog i samverkan med Kalmar Stads Hembygdsförening.

Tack vare en privat donation av Tedde Jeanson kostar det inget att vara med i Historieklubben. På sikt hoppas vi kunna utveckla fler klubbar i Kalmar län! Vill du anmäla dig till Historieklubben? Skicka då din föranmälan till Helen så vi vet att just du vill vara med! Anmälan: helen.eklund@kalmarlansmuseum.se

Inspelning, formgivning och produktion av Andreas Juhl.