Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Jul 7, 2021

Redan i unga år formulerade Fritz Börjesson tankegångar om en fast landförbindelse mellan Öland och Kalmarkusten. Dessa tankar tog han också med sig som politiker ännu upp i Sveriges riksdag där Fritz Börjesson satt åren 1955 till 1979 för Centerpartiet. Hans trägna arbete för en Ölandsbro började bära frukt under tidigt 1960-tal och på såväl lokal som regional och riksplanet enades man om att detta var ett ypperligt och fullt genomförbart förslag. I januari 1968 togs det första spadtaget för brobygget på Ölandssidan av Fritz Börjesson. Den 30 september 1972 invigde han Ölandsbron i öländska Mölltorp medan dåvarande kronprinsen Carl Gustaf förrättade den officiella invigningen på Kalmarsidan. Sitt intresse för broar behöll Fritz Börjesson livet ut. Medverkande: Erland Börjesson och Gunn Björklund, barn till Fritz Börjesson, Lisbeth Svensson, ordförande, Kalmar läns hembygdsförbund, Peter Danielsson, hembygdskonsulent, Kalmar läns hembygdsförbund. Inspelning och produktion: Stefan Sifverud/Andreas Juhl, Kalmar läns museum