Preview Mode Links will not work in preview mode

Museimagasinet


Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Mycket nöje!

Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef

Apr 1, 2022

Ellen Key (1849-1926) från Västervik var en av sin tids mest inflytelserika författare. 
De allra flesta känner Ellen Key i sammanhang som rör pedagogik och skola. Främst genom hennes berömda verk Barnets århundrade. Hon förespråkade individens frihet att utvecklas, men såg hela tiden till kollektivet och krävde ett socialt ansvar för dem som inte hade samma möjligheter. Hon vann både stor beundran och fick motta skarp kritik.  I samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av demokratiåret 2021. Programledare: Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Berättare/gäst: Gabriella Johansson antikvarie Kalmar läns museum.